Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | „Wykonanie robót z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowopowstałego Ośrodka rekreacyjno-kulturalnego Przystań Warszawa, Cypel Czerniakowski przy ul. Zaruskiego”