Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie remontu mechanizmu śluzy wałowej Kanału Nowe Ujście, w rejonie ul. Wał Miedzeszyński na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy