Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie remontu mechanizmu śluzy wałowej Kanału Nowe Ujście, w rejonie ul. Wał Miedzeszyński na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy