Załącznik nr 2 do SIWZ- kosztorys ofertowy | Wykonanie remontu mechanizmu śluzy wałowej Kanału Nowe Ujście, w rejonie ul. Wał Miedzeszyński na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy