Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie remontu mechanizmu śluzy wałowej Kanału Nowe Ujście, w rejonie ul. Wał Miedzeszyński na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy