Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA – formularz ofertowy | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy