Załącznik nr 6A-D – Kosztorysy ofertowe (załącznik nr 1 do UMOWY) | Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie.