Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz ulic (załącznik nr 3 do UMOWY) | Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie.