KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f1ace461-892a-436d-b7b9-a5251d8be34b | Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie.