SIWZ – zmiana 23.02.2018 | Wykonanie projektu, dostawa i montaż ławek miejskich na terenie Miasta St. Warszawy