Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…