Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…