Załącznik nr 1 do umowy – kosztorys Część 1, 2 i 3 | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…