Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni…