Załącznik nr 5 do SIWZ – próbka elementu wieńca | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy