Załącznik nr 1A do SIWZ – zestawienie elementów zamówienia podstawowego_30.05.2018 | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy