Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_25.07.18 | Wykonanie nasadzeń z roślin sezonowych oraz róż okrywowych na terenie znajdującym się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (aorta warszawska) zgodnie z projektem.