Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczni realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania – Kopia | Wykonanie nasadzeń z roślin sezonowych oraz róż okrywowych na terenie znajdującym się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (aorta warszawska) zgodnie z projektem.