Kopia Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Kosztorys-2 poprawiony 24.07.18 | Wykonanie nasadzeń z roślin sezonowych oraz róż okrywowych na terenie znajdującym się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (aorta warszawska) zgodnie z projektem.