Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.