Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.