Załącznik nr 1A do SIWZ -Warunki techn.wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia cz. I | Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie