Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich