Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich