załącznik nr 1 do OPZ – Zdjęcie ławki | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich