SIWZ zmiana 06.08.2020 | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich