Załącznik nr 3A i 3B – do SIWZ – kosztorys | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy