Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy