Informacja o wyniku postępowania w Części 1 | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy