Załącznik nr 3A -3C do SIWZ – kosztorysy | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją