Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją