Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy