Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy