Załącznik nr 3 do umowy – wzór tabeli inwentaryzacyjnej | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy