Załącznik nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy