ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
31.07.2020 | Postępowanie 17/PN/2020

Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z roczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plaże miejskie nad Wisłą

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt wykonawczy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ- wykaz osób
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy
 13. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_18acc2f1-2af5-4003-8485-c57621464b10
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 15. Komunikat 07.08.2020
 16. SIWZ zmiana 07.08.2020
 17. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty zmiana 07.08.2020
 18. Załącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy zmiana 07.08.2020
 19. Komunikat 10.08.2020
 20. Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 21. Komunikat 11.08.2020
 22. SIWZ zmiana 11.08.2020
 23. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 11.08.2020
 24. Komunikat 12.08.2020
 25. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 12.08.2020
 26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.08.2020
 27. Komunikat 17.08.2020
 28. SIWZ zmiana 17.08.2020
 29. Komunikat 19.08.2020
 30. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 19.08.2020
 31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.08.2020
 32. Komunikat 20.08.2020
 33. SIWZ zmiana 20.08.2020
 34. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 20.08.2020
 35. Komunikat 20.08.2020 II
 36. SIWZ zmiana 20.08.2020 II
 37. Komunikat 21.08.2020
 38. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 21.08.2020
 39. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.08.2020
 40. Komunikat 21.08.2020 II
 41. SIWZ zmiana 21.08.2020
 42. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.08.2020
 43. Komunikat 25.08.2020
 44. SIWZ zmiana 25.08.2020
 45. Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia zmiana 25.08.2020.doc
 46. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 25.08.2020
 47. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty zmiana 25.08.2020
 48. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zmiana 25.08.2020
 49. Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zmiana 25.08.2020
 50. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej zmiana 25.08.2020
 51. Załącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy zmiana 25.08.2020
 52. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.08.2020
 53. Komunikat 27.08.2020
 54. SIWZ zmiana 27.08.2020
 55. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.08.2020
 56. Komunikat 28.08.2020
 57. SIWZ zmiana 28.08.2020
 58. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót 28.28.2020
 59. Komunikat 31.08.2020
 60. Załącznik nr 4 do SIWZ- Przedmiar robót zmiana 31.08.2020
 61. Informacja z otwarcia ofert
 62. Informacja o wyniku postępowania
Share