Załącznik nr 1 do SIWZ- OPZ | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej remontu nawierzchni parkowej (alejek, placów, schodów), usytuowania wyposażenia parkowego (kosze, ławki, tablice) oraz budowy fontanny w Parku Praskim im. Żołnierzy I Armii WP w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.