Informacja o wyborze oferty | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej