ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
20 kwietnia 2018 | Postępowanie 42/PN/2018

Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy
 10.  Przedmiary
 11. Charakterystyczne parametry
 12.  Książka Kontroli Prac Konserwacyjnych ZZW
 13. Załączniki
 14. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 27.04.2018
 15. SIWZ zmiana 27.04.2018
 16. wał Bramy Czeniakowskiej 2 kon OFERTA
 17. wał Bramy Czeniakowskiej 1 kons OFERTA
 18. Wał Czerniakowski 1 kons 2018 OFERTA
 19. Wał Czerniakowski 2 kons 2018 OFERTA
 20. Wał Golędzinowski 1 kons 2018 OFERTA
 21. Wał Golędzinowski 2 kons 2018 OFERTA
 22. Wał Miedzeszyński 1 kons 2018 OFERTA
 23. Wał Miedzeszyński 2 kons 2018 OFERTA
 24. wał Młociński 1 kons 2018 OFERTA
 25. wał Młociński 2 kons 2018 OFERTA
 26. Wał Moczydłowski 1 kons 2018 OFERTA
 27. Wał Moczydłowski 2 kons 2018 OFERTA
 28. Wał Rajszewski 1 kons 2018 OFERTA
 29. Wał Rajszewski 2 kons 2018 OFERTA
 30. Wał Siekierkowski 2 kons 2018 OFERTA
 31. Wał Siekierkowski 1 kons 2018 OFERTA
 32. wał Sitowie 1 kons 2018 OFERTA
 33. wał Sitowie 2 kons 2018 OFERTA
 34. Wał Stadionowy 1 kons 2018 OFERTA
 35. Wał Stadionowy 2 kons 2018 OFERTA
 36. Wał Śródmiejski 1 kons 2018 OFERTA
 37. Wał Śródmiejski 2 kons 2018 OFERTA
 38. Ogłoszenie o sprostowaniu 07.05.2018
 39. Zmiana siwz_07.05.2018_pismo
 40. SIWZ zmiana 07.05.2018
 41. Informacja z otwarcia ofert
 42. Informacja o wyniku postępowania
 43. unieważnienie postępowania
Share