ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
14 sierpień 2018 | Postępowanie 91/PN/2018

Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 1 do OPZ – Zestawienie parametrów obiektów
 5. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał stadionowy
 6. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał śródmiejski
 7. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wal siekierkowski
 8. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał bramy czerniakowskiej
 9. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał czerniakowski
 10. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał golędzinowski
 11. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał miedzeszynski
 12. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał młociński
 13. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał moczydłowski
 14. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał rajszewski
 15. Załącznik nr 2 do OPZ – lokalizacja wał sitowie
 16. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Rajszewski 2 kons 2018.pdf
 17. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Siekierkowski 1 kons 2018.pdf
 18. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Siekierkowski 2 kons 2018.pdf
 19. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Sitowie 1 kons 2018.pdf
 20. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Sitowie 2 kons 2018.pdf
 21. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Stadionowy 1 kons 2018.pdf
 22. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Stadionowy 2 kons 2018.pdf
 23. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Śródmiejski 1 kons 2018.pdf
 24. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Śródmiejski 2 kons 2018.pdf
 25. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Bramy Czeniakowskiej 2 kon.pdf
 26. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Bramy Czeniakowskiej 1 kons.pdf
 27. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Czerniakowski 1 kons 2018.pdf
 28. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Czerniakowski 2 kons 2018.pdf
 29. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Golędzinowski 1 kons 2018.pdf
 30. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Golędzinowski 2 kons 2018.pdf
 31. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Miedzeszyński 1 kons 2018.pdf
 32. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Miedzeszyński 2 kons 2018.pdf
 33. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Młociński 1 kons 2018.pdf
 34. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar wał Młociński 2 kons 2018.pdf
 35. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Moczydłowski 1 kons 2018.pdf
 36. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Moczydłowski 2 kons 2018.pdf
 37. Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar Wał Rajszewski 1 kons 2018.pdf
 38. Załcznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
 39. README
 40. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
 41. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
 42. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób
 43. Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 44. Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty
 45. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy
 46. zmiana SIWZ 21.08.2018
 47. SIWZ – zmiana 21.08.2018
 48. zmiana SIWZ 22.08.2018
 49. SIWZ – zmiana 22.08.2018
 50. Informacja z otwarcia ofert
 51. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2 i 4
 52. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1 i 3
Share