Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz sprzętu zmiana 27.11.2020 | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków