Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków