Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków