Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków