Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków