Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków