zmiana 04.12.2020 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór Umowy | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie