Zmiana 04.12.2020 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie