Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola