Załącznik nr 6 do SWIZ – formularz ofertowy | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola